YUKARI ÇIK
Image Alt

PR VE MARKA YÖNETİMİ

PR VE MARKA YÖNETİMİ

“Marka olmak” bir süreçtir. Ancak marka yönetiminde A noktasından B noktasına gitmekle iş bitmez. Daha doğrusu marka yönetiminde böyle bir amaç söz konusu değildir. Eğer bir şirket bütünleşik pazarlama adı verilen sorumluluğu yerine getirmeye başlamışsa o firma için “marka olma” serüveni başlamış demektir. Öte yandan marka ile ilgili temel kavramların (marka oluşturma, markalama, marka konumlandırma, marka iletişimi, marka tescil, marka kişiliği, marka kimliği, marka değeri, marka farkındalığı, marka bilinirliği, marka sadakati, marka tutumu vs.) da belli bir strateji doğrultusunda uygulanması “marka olma” serüveninin parçalarıdır. O halde diyebiliriz ki marka amacına giden yol marka yönetimi ile ilgili farkındalığın edinilmesiyle başlar.